24.05.2018 16:00
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Podujatie

Beseda s Denisou Fulmekovou

Literárny podvečer so spisovateľkou Denisou Fulmekovou  sa bude konať vo štvrtok 24. mája 2018 sa o 16.00 hod.  v študovni a čitárni knižnice. Podujatie bude moderovať herečka Barbora Špániková, úryvky z diel bude čítať herečka Vladena Škorvagová.