03.04.2014 13:30
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Beseda s Rudolfom Dobiášom

Stretnutie so spisovateľom Rudolfom Dobiášom, čerstvým nositeľom štátneho vyznamenania – Pribinovho kríža II. triedy za mimoriadne celoživotné úsilie pri obrane demokracie, ľudských práv a náboženských slobôd.

Miesto konania: Verejná knižnica M. Rešetku, pobočka Kubra (KC Kubra), Trenčín

http://www.vkmr.sk/podujatia/beseda-s-rudolfom-dobiasom.html?page_id=3309

http://www.litcentrum.sk/slovenski-spisovatelia/rudolf-dobias