25.09.2014 17:00
Podtatranská knižnica v Poprade
Podujatie

Beseda s Tiborom Eliotom Rostasom, autorom kníh Mlčanie I a Mlčanie II

Beseda s Tiborom Eliotom Rostasom (autorom kníh Mlčanie I a Mlčanie II), v Podtatranskej knižnici v Poprade, Podtatranská 1.