23.01.2007 15:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Čítanie Milana Vároša spojené s prezentáciou jeho nových kníh

Spolok slovenských spisovateľov

Vydavateľstvo Matice slovenskej

pozývajú priaznivcov dobrej knihy

na čítanie nových kníh

Milana Vároša

Záhady Nesmrteľnej milenky

(Beethoven, ženy, Slovensko)

Stratené slovenské poklady 1

(Osudy umeleckých pamiatok šľachty a panovníkov)

23. januára 2006 (utorok) o 15.00 h

do Klubu slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava

podujatím sprevádza Ivan Reguli

úvodné slovo Jozef Markuš, Stanislav Muntág, Ivan Szabó

umelecký prednes Eva Kristínová, Jozef Šimonovič

fujara Milan Rusko, Peter Štrelinger