24.01.2007 15:00
Libresso kníhkupectva VEDA na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave
Podujatie

Prezentácia kníh o opere

VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied

Kabinet divadla a filmu Slovenskej akadémie vied

Slovenská teatrologická spoločnosť

a

autor

 

si Vás dovoľujú pozvať na prezentáciu publikácií

Miloslava Blahynku:

JANÁČKOVE OPERY NA SLOVENSKU

(Bratislava, VEDA, 2006)

a

ESEJE O OPERE

(Bratislava, Slovenská teatrologická spoločnosť, 2006)

Prezentácia sa uskutoční v stredu dňa 24. januára 2007 o 15.00 hod. v libresse kníhkupectva VEDA na Štefánikovej ulici č. 3 v Bratislave. Po jej skončení si Vás dovoľujeme pozvať na čašu vína.

 

Tešíme sa na Vašu účasť