13.01.2023 18:00
Trvanie do: 13.01.2023 20:00
Podujatie
Kultúrno-kreatívne centrum Kláštor

Čítanie s Tomášom Hučkom

Pozývame vás na autorské čítanie a diskusiu s Tomášom Hučkom, ktorý napísal knihu rozhovorov Na hrane možného s významným slovenským novinárom a spisovateľom Eugenom Gindlom.
 
 
Tomáš Hučko je ublicista, prekladateľ, prozaik. Jeho literárna a filmová publicistika vyšla v mnohých slovenských a českých periodikách (A2, Psí víno, Nomádva, ¾, Knižná revue, Glosolália, Domino Fórum, Inzine a ďalšie). Pre Časopis X prekladal slovenské prozaické i poetické texty do angličtiny.
 
V roku 2017 vo vydavateľstve BraK vychádza jeho preklad kultovej knižnej eseje H.D.Thoreaua Walden, v roku 2018 komiks Maus a knižný súbor rozhovorov so slávnymi spisovateľmi 50.rokov z časopisu Paris Review. V roku 2018 taktiež debutuje vo vydavateľstve BRaK s novelou Chaconna. Pre Rádio Devín napísal rozhlasové hry Zememerač K a Život v lese...
 
Dlhší čas žil v Prahe, kde okrem publikačnej činnosti a štúdia filozofie na Karlovej Univerzite pracoval v Společnosti Franze Kafky, pôsobil ako dramaturg v divadelnom združení Studio Rote. V roku 2017 založil spolu s Františkom Malíkom kritický kultúrno-spoločenský mesačník Kapitál.
 
Eugen Gindl bol slovenský novinár, publicista a spisovateľ. Ako aktivista občianskych a ekologických protitotalitnýh združení bol spoluautorom samizdatu Bratislava/nahlas (1987). Bol tiež členom Koordinačného výboru VPN a v roku 1989 založil časopis Verejnosť. Od roku 1989 bol šéfredaktorom časopisu Kozmos, v rokoch 1994-2000 bol šéfredaktorom slovenského vydania Stredoeurópskych novín. V rokoch 1997-2000 bol edným zo zakladateľov mesačníka OS (Občianska spoločnosť) a bol jej prvým redaktorom.