07.09.2013
Trvanie do: 07.09.2013
Podujatie

Detská rozprávková Žilina

DETSKÁ ROZPRÁVKOVÁ ŽILINA

Anonymná celoslovenská literárna súťaž pre deti od 8 do 13 rokov v žánri rozprávka.

Súťaží sa v  dvoch vekových kategóriách: I. kategória: žiaci vo veku 8-10 rokov; II. kategória: žiaci vo veku11–13 rokov.

Vyhlasovatelia: Žilinský samosprávny kraj, Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Národné osvetové centrum Bratislava

Roku 2013 sa koná 6. ročník Detskej rozprávkovej Žiliny

Uzávierka prihlášok pre rok 2013: 7. septembra. 2013

Vyhlásenie výsledkov: 28. 11. 2013

http://www.nocka.sk/literarne-aktivity/msl/detska-rozpravkova-zilina