01.02.2014
Podujatie

Dumky Podvečerné 2014

Internetový portál pre začínajúcich autorov www.storywritersinc.wordpress.com vyhlasuje III. ročník amatérskej literárnej súťaže Dumky Podvečerné 2014, ktorý spoluorganizuje s festivalom AnimeSHOW 2014. Súťaží sa v kategóriách poézia (rozsah do 5 normostrán, maximálne 3 príspevky od jedného autora), próza (rozsah do 30 normostrán, maximálne 2 príspevky od jedného autora) a Dumka, ktorá je formálne a žánrovo určená takto: a) veršovaná pieseň – tematicky zameraná na politické dianie vo svete a u nás, rozsah do 15 normostrán; b) krátka poviedka – dej musí byť zasadený do postapokalyptického sveta, žánrovo musí vychádzať zo subžánrov crime fiction, steampunk alebo sword and sorcery fantasy, rozsah do 15 normostrán; c) román (Dumka „no limit“) – rozsah nie je obmedzený, hodnotený však bude vymedzený úsek diela (do 30 normostrán), ktorý určí autor. V každej podkategórii je povolený jeden príspevok od jedného autora. Do kategórie Miláčik čitateľov je automaticky zaradená každá práca, ktorá bude do súťaže zaslaná. Víťazstvo bude prináležať textu, ktorý získa najviac hodnotení. Súťažné práce by mali byť napísané v slovenskom, českom, anglickom alebo nemeckom jazyku a spolu s vyplneným prihlasovacím formulárom ich zasielajte v elektronickej podobe na e-mail: storywriters_inc@ymail.com. Súťaže sa môžu zúčastniť akékoľvek literárne diela, aj publikované alebo zaslané do inej literárnej súťaže, nesmú byť však ocenené! Tento ročník amatérskej literárnej súťaže bude prebiehať online formou na internetovej stránke uvedenej v úvode do 1. februára 2014.