10.02.2014 17:00
Zichyho palác v Bratislave
Podujatie

Päť veľkých ód

Literárna nadácia STUDŇA
Vás srdečne pozýva
na
Literárny večer
PAUL CLAUDEL
PÄŤ VEĽKÝCH ÓD
v preklade JÁNA ŠVANTNERA
_______________________________________
10. februára 2014 o 17:00 hod.
v Hudobnom salóne ZICHYHO PALÁCA,
Ventúrska 9, Bratislava – Staré mesto
______________________________________
Prezentácia básnického diela
v prvom slovenskom preklade
Účinkujú:
ŠTEFAN BUČKO, recitácia
VILIAM GRÄFFINGER, klavír
Vstup voľný