17.10.2013 15:00
Štátna vedecká knižnica na Pribinovej 1 v Košiciach
Podujatie

Dušan Šimko číta z knihy Košice – Kaschau

Čítanie z knihy Košice – Kaschau. Ein Reise- und Lesebuch, ktorá v nemčine vychádza vo vydavateľstve Arco Verlag, Wien-Wuppertal.

Viac na http://www.goethe.de/ins/sk/bra/ver/sk11669480v.htm