12.09.2019 17:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Egon z Trolaskov

Beseda s prozaikom Ivanom Szabóom. FB podujatie nájdete tu.