16.03.2020 23:45
Literárna súťaž

Esej Jána Johanidesa 2020

Esej Jána Johanidesa vstupuje do 10. ročníka

 

Študujete na strednej škole? Zapojte sa do tejto zaujímavej esejistickej súťaže. Stačí, ak napíšete krátku esej na niektorú z trojice myšlienok spisovateľa Jána Johanidesa a pošlete nám ju.

Tento rok sme z diela Jána Johanidesa vybrali tieto myšlienky:

 

  1. Európu charakterizujú nenápadné i prudké „vášne storočí“, ktoré sa začínali obyčajne „ideou“ a končili sa viac-menej popieraním tej „idey“.

Novela Súkromie, Súborné dielo Jána Johanidesa, zväzok 1, vydal Koloman Kertész Bagala, Bratislava 2014, str. 12

 

  1. Chodím k ľuďom, ktorých nechápem, ku ktorým nič necítim a s ktorými nič nemám. A nevedela by som vám ani povedať, prečo to robím! Možno preto, že sa nechcem stretnúť s tými, ktorých obdivujem!

Novela Podstata kameňolomu, Súborné dielo Jána Johanidesa, zväzok 1, vydal Koloman Kertész Bagala, Bratislava 2014, str. 172

 

  1. Mysleli sme si, že sme schopní vytvoriť skutočnú lásku, a keď sa konečne vytvorila situácia, v ktorej sme ju mali realizovať, zistili sme, že to nedokážeme. Začali sme byť iba zlí.

Novela Nie, Súborné dielo Jána Johanidesa, zväzok 1, vydal Koloman Kertész Bagala, Bratislava 2014, str. 266

 

Pravidlá:

  • úvodným mottom eseje musí byť niektorá z vyššie uvedených troch myšlienok

  • rozsah eseje by nemal byť väčší ako 3 normostrany, čiže 5200 znakov vrátane medzier

  • do súťaže sa môže prihlásiť každý stredoškolák či stredoškoláčka z ktorejkoľvek školy na Slovensku

  • každá esej musí byť označená nasledovne: Meno, priezvisko a vek súťažiaceho, názov eseje a ako motto myšlienka Jána Johanidesa, ktorou bola esej inšpirovaná, názov a adresa školy

  • súťaž začína 9. januára 2020

  • eseje treba zaslať najneskôr do 16. marca 2020 na emailovú adresu: esej.johanides@litcentrum.sk

 

Vyhodnotenie esejí bude mať na starosti odborná porota zložená zo spisovateľov a spisovateliek a odborného personálu Literárneho informačného centra v Bratislave. Výsledky súťaže budú vyhlásené v stredu 29. apríla 2020. Slávnostné odovzdávanie cien bude spojené s hodnotením ocenených prác.

 

Víťazná esej bude publikovaná v časopise Knižná revue a honorovaná sumou 100 eur!

Výsledky súťaže budú zverejnené na internetových stránkach vypisovateľov súťaže (Literárne informačné centrum v Bratislave, Mesto Šaľa a Mestská knižnica Jána Johanidesa v Šali) a aj jej spoluvypisovateľov (Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja, Úrad Trnavského samosprávneho kraja, Záhorská knižnica v Senici, Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave a Malokarpatská knižnica v Pezinku). V prípade záujmu ich bude možné zverejniť na stránkach školských časopisov.

 

Metodická poznámka k eseji ako žánru: Esej nevymedzujeme striktne ako „žáner náučnej literatúry či úvahu, v ktorej sa neobyčajným spôsobom spracúva odborná, najmä kultúrna problematika“ (Wikipédia), ale ako slobodný literárny priestor na vyjadrenie vlastného názoru, postoja či osobnej skúsenosti k myšlienke Jána Johanidesa, ktorá píšuceho oslovuje.

 

Viac informácií o súťaži: eva.tomkuliakova@litcentrum.sk, 0918 640 826