06.12.2007 19:00
Art Hotel William na Laurinskej ul. č. 17 v Bratislave
Podujatie

Ikariáda 2007

Tlačová správa

Ceny pre najúspešnejších slovenských autorov

 

Bratislava 7. decembra 2007 – Vydavateľstvo Ikar  odovzdalo počas včerajšieho večera ceny svojim  najúspešnejším slovenským autorom: Zlaté  a Platinové knihy za úspešný predaj a cenu literárnej kritiky za najhodnotnejšie pôvodné dielo Zlaté pero.

 

Zlatá kniha, Platinová kniha

Ocenenie Zlatá kniha sa udeľuje slovenským autorom, ktorých dielo dosiahlo predaj 25 000 výtlačkov v kategórii próza a 5000 výtlačkov  v kategórii poézia. Ocenenie Platinová kniha získava autor za predaj 35 000 výtlačkov knihy v kategórii umelecká próza,  50 000 výtlačkov inej prozaickej  knihy a 8000 výtlačkov  poézie. Sú to ceny, o udelení ktorých rozhodujú čitatelia tým, že si knihu kúpia – je to odmena za úspech. Ceny sa udeľujú od roku 2000.

Ocenenia prevzali:

Zlatá kniha

Táňa Keleová- Vasilková  za romány Modrý dom a Dúhový most.

Platinová kniha

Táňa Keleová-Vasilková za romány Pozlátka, Čaro všednosti, Tichá bolesť, Modrý dom.

Táňa Keleová-Vasilková. Celkový predaný náklad  kníh Táne Keleovej – Vasilkovej  dosiahol   rekordných viac než pol milióna výtlačkov.  Autorka doteraz vydala šestnásť kníh. Jej romány majú u čitateľov mimoriadny ohlas a zaraďujú sa medzi najúspešnejšie tituly na knižnom trhu. Táňa Keleová – Vasilková je niekoľkonásobnou držiteľkou ocenení Zlatá  a Platinová kniha (15 zlatých, 13 platinových).

Zlaté a Platinové knihy Táne Keleovej -Vasilkovej  odovzdal Milan Markovič.

 

Zlaté pero

Cena literárnej kritiky je udeľovaná od roku 2004.

Produkciu  pôvodnej tvorby  Ikaru posudzovali a hodnotili literárni kritici: Alexander Halvoník, Jozef Bžoch, Igor Hochel. Z pätnástich titulov  nominované na ocenenie boli: Kamil Peteraj – Čo sa šeptá dievčatám, Anna Lackovičová – Môj šupák Karol, Boris Filan – Tam tam plus. Porota  jednomyseľne rozhodla udeliť cenu literárnej kritiky Zlaté pero 2007   Kamilovi Peterajovi za zbierku poézie  Čo sa šeptá dievčatám. Porota svoje rozhodnutie zdôvodnila takto: „Básnická tvorba Kamila Peteraja patrí už takmer polstoročie k základným istotám slovenskej literatúry. Jeho najnovšia básnická zbierka Čo sa šeptá dievčatám sa napriek tomu vyznačuje mladistvým elánom, umením pohrávať sa so slovom i významom, citovou vrúcnosťou a schopnosťou snívať. Tieto vlastnosti predurčujú Peterajovu poéziu, aby naďalej oslovovala mladých ľudí a pomáhala im objavovať krásu života i poézie.“ 

Kamil Peteraj. Spisovateľ, básnik, textár, vydal v Ikare  V slepých uličkách (1999), Voňavé tajomstvá (1999), Breviár lásky (2001), Čo sa šeptá dievčatám (2006). Peterajovi vyšla v Ikare aj zbierka piesňových textov Čo bolí, to prebolí (2004) a nové vydanie zbierky poézie Lipohrádok (2004). Za zbierky V slepých uličkách, Voňavé tajomstvá a  Breviár lásky získal autor  Zlaté a Platinové knihy. Jeho básne sú preložené do viacerých jazykov.

Kamilovi Peterajovi Zlaté pero odovzdávala Elena Vacvalová.