10.07.2006
Trvanie do: 31.10.2006
Čadca
Podujatie

Jašíkove Kysuce

Celoslovenská Literárna súťaž Jašíkove Kysuce je autorská súťaž mladých prozaikov, ktorí ešte knižne nepublikovali. Horná veková hranica pre účastníkov súťaž je 35 rokov.

Texty poviedok v slovenskom jazyku (nemali by presiahnuť 15 rukopisných strán) musia byť označené menom autora, dátumom narodenia a kontaktými údajmi. (Organizátori uvítajú stručný životopis, prípadne aj autocharakteristiku a fotografiu.)

Súťažné príspevky zasielajte elektronickou poštou na e-mail:

jasik@kniznica-cadca.sk.

V prípade, že nemôžete komunikovať cez internet, môžete práce zaslať na adresu: Kysucká knižnica v Čadci, ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca, so značkou "Jašíkove Kysuce".

Uzávierka prijímania súťažných prác: 31. októbra 2006.

Súťažné príspevky postupne uverejňujú na webových stránkach, takže okrem odbornej poroty môže posúdiť ich kvalitu každý čitateľ. Vyjadrovať sa k nimi bude odborná porota pozostávajúca zo zástupcov Spolku slovenských spisovateľov, Asociácie organizácií spisovateľov Slovenska, Literárneho fondu a Kysuckej kultúrnej nadácie. poštou zaslané príspevky sa nevracajú.

Ak si autor želá, môže byť jeho práce uverejnené pod pseudonymom.

Oganizátormi súťaže sú Spolok slovenských spisovateľov, literárny fond, Kysucká knižnica v Čadci a Kysucká kultúrna nadácia.

Vyhodnotenie súťaže so sprievodnými akciami sa koná na jeseň 2006 v Čadci.