20.09.2013 16:00
Verejná knižnica M. Rešetku v Trenčíne
Podujatie

Jozef Heriban a jeho hostia

JOZEF HERIBAN A JEHO HOSTIA: Popri pútavom čítaní z kníh v podaní literárnych hostí (Vlaďka Komorovská, Boris Brendza) počas besedy predstaví spisovateľ a scenárista Jozef Heriban novinku Prelet sťahovavých vtákov.