30.09.2013
Podujatie

Literárna Senica Ladislava Novomeského

LITERÁRNA SENICA

Neanonymná celoslovenská literárna súťaž pre autorov, ktorí dosiaľ knižne nepublikovali. Súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar apod. v troch vekových kategóriách: I. kategória: žiaci 5. - 9. roč. ZŠ a 8 - ročných gymnázií, II. kategória: študenti stredných škôl a III. kategória: študenti vysokých škôl a ostatní dospelí.

Vyhlasovatelia:Trnavský samosprávny kraj, Mesto Senica, Záhorská knižnica Senica, Spoločnosť Ladislava Novomeského Bratislava, Spolok slovenských spisovateľov Bratislava, Národné osvetové centrum Bratislava, Literárne informačné centrum Bratislava, Záhorské osvetové stredisko Senica
V roku 2013 sa koná XXVII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže.

Uzávierka súťaže: 30. septembra 2013

Vyhlásenie výsledkov: december 2013

XXVII. ročník celoslovenskej autorskej súťaže

LITERÁRNA SENICA LADISLAVA NOVOMESKÉHO 2013

1. Podmienky súťaže:

- súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce neboli doposiaľ knižne publikované;
- súťaž je tematicky voľná a neanonymná;
- každý zúčastnený autor môže poslať do súťaže najviac 5 poetických, resp. prozaických útvarov v rozsahu maximálne 20 strojom písaných strán formátu A4 v troch kópiách a v slovenskom jazyku;
-  súťaží sa v literárnych žánroch: poézia, próza, reportáž, cestopis, dramatický útvar a pod.
-  súťažná práca musí obsahovať: meno, vek autora, bydlisko, u žiakov a študentov aj navštevovaná škola a ročník.

2. Priebeh súťaže:

Súťaží sa v troch vekových kategóriách:

I. kategória: žiaci 5.-9. roč. ZŠ a 8-ročných gymnázií
II. kategória: študenti stredných škôl
III. kategória: študenti vysokých škôl a ostatní dospelí

Uzávierka súťaže je 30. septembra 2013

Práce je potrebné zaslať poštou v troch kópiách na adresu:
Záhorská knižnica
Vajanského 28
905 01  Senica

Kontakt pre poskytovanie informácií: Mgr. Júlia Kubíková, e-mail: metodika@zahorskakniznica.sk
tel. 034/ 654 3782, 651 2604

3. Vyhodnotenie súťaže

Súťažné práce posúdi odborná porota, ktorá si vyhradzuje právo:

- pri nedodržaní podmienok práce do súťaže nezaradiť
- neudeliť niektorú z cien

Vyhodnotenie sa uskutoční v decembri 2013.

http://www.zahorskakniznica.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=495:literarna-senica-ladislava-novomeskeho-2013&catid=60:literarna-senica&Itemid=149