11.04.2019 19:00
Trvanie do: 11.04.2019
Artforum, Kozia 20, Bratislava
Podujatie

Klérofašisti - Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky

Artforum pozýva na prvé uvedenie knihy Klérofašisti - Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935 - 1945) a diskusiu autora s historikom Jakubom Drábikom.

Miloslav Szabó - autor, historik a germanista - sa vo svojej knihe venuje príčinám, kontextu a dôsledkom radikalizovania viacerých katolíckych a jedného evanjelického kňaza v rokoch 1935 - 1945.

Kým vo verejnej diskusii prevláda záujem o známe osobnosti, ako bol prezident Jozef Tiso, historik Miloslav Szabó skúma problematiku na príklade troch kontroverzných a dnes do veľkej miery zabudnutých duchovných: poslanca Slovenského snemu a po istý čas duchovného správcu Hlinkovej gardy Karola Körpera, básnika a neskôr hlavného propagátora nacizmu na Slovensku Viliama Riesa a poslanca a okresného tajomníka HSĽS vo Zvolene Antona Šaláta.

Hlavný text dopĺňajú exkurzy o ďalších troch kňazoch (Ladislavovi Hanusovi, Vladimírovi Rolkovi a Ľudovítovi Veselom), ktorí sa v istých aspektoch od klérofašistov odlišovali, prípadne boli ich pravým opakom.

* Prvé podujatie z cyklu "Knihy a dejiny" spoločne organizujú kníhkupectvo Artforum, portál o dejinách HistoryWeb.sk a Slovart - vydavateľstvo najlepších kníh.

HOSTIA: Miloslav Szabó | Historický ústav SAV
Jakub Drábik | HistoryWeb.sk | Historický ústav SAV