17.02.2009 17:00
Poľský inštitút v Bratislave
Podujatie

Lemkovská literatúra

Lemkovská literatúra

 

17.2. o 17.00 hod.                                          Bratislava, Poľský inštitút, Nám. SNP 27

Stretnutie s najvýznamnejším súčasným lemkovským básnikom Petrom Muriankom, (vlastným menom Piotr Trochanowski). Petro Murianka sa venuje šíreniu lemkovskej kultúry nielen ako básnik, ale aj ako učiteľ lemkovského jazyka, redaktor lemkovského dvojmesačníka Besida, deakon pravoslávnej cirkvi a vedúci kostolného zboru, čo z neho robí najreprezentatívnejšieho predstaviteľa lemkovského obrodenia.