12.06.2008 18:00
Next Apache, Panenská 28, Bratislava
Podujatie

Literárne kino LCA s Ballom

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala
Vás srdečne pozýva na pravidelný cyklus štvrtkových podujatí
na nádvorí kaviarne Next Apache (Panenská 28, Bratislava, mapa...)

12.júna o 18:00

L I T E R Á R N E   K I N O

Balla: Cudzí
slávnosť knihy
Účinkuje autor zbierky poviedok a výtvarník Dalibor Kristek