04.12.2008 19:00
A4-nultý priestor na Námestí SNP 12 v Bratislave
Podujatie

Literárne kino s Milou Haugovou

Vydavateľ Koloman Kertész Bagala
Vás srdečne pozýva na pravidelný cyklus štvrtkových podujatí 

L I T E R Á R N E   K I N O

 vo štvrtok 4. decembra 2008 o 19. hodine
A4-nultý priestor, Nám. SNP 12, Bratislava

Mila Haugová

predstavuje rukopis pripravovaných memoárov "Zrkadlo dovnútra".
Koláž z archívnych fotografií premieta Aktivnagruppa

Hudobný recitál

Zuzana Homolová

Ochutnávka vín
Handzuš & Handzuš

Mila Haugová sa narodila sa 14. júna 1942 v Budapešti. V detstve sa s rodičmi sťahovala na rozličné miesta Slovenska: Vráble, Nitra, Breziny, Zlaté Moravce, Levice. Otec bol v rokoch 1951 – 1953 uväznený z politických dôvodov. Absolvovala Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre. Pôsobila ako agronómka, potom ako stredoškolská učiteľka. Po okupácii Československa vojskami Varšavskej zmluvy emigrovala do Kanady, skadiaľ sa však po roku vrátila do vlasti. V rokoch 1986 – 1996 bola redaktorkou literárneho časopisu Romboid. V roku 1996 absolvovala študijný pobyt v USA. Žije v Bratislave. Vydala zbierky poézie: Hrdzavá hlina (1980), Premenlivý povrch (1983), Možná neha (1984), Čisté dni (1990), Praláska (1991), Nostalgia (1993), Dáma s jednorožcom (1995), Alfa Centauri (1997), Krídlatá žena (1999), Atlas piesku (2001), Zavretá záhrada /reči/ (2001), Orfea alebo Zimný priesmyk (2003), Archívy tela (2004), Target(s), Terč(e) (2005), Rastlina so snom: Vertikála (2006), Biele rukopisy (2007)

Zuzana Homolová sa narodila 17. augusta 1948 v Ružomberku. Je absolvoventkou Filozofickej fakulty UPJŠ v Prešove. Od roku 1972 žije v Bratislave. Patrí medzi najuznávanejšie pesničkárky Slovenska, účinkuje na koncertoch, v rozhlase aj televízii. Spočiatku sa venovala zhudobňovaniu a interpretácii ľudových balád, neskôr slovenskej poézie, aj tvorbe vlastných folkových piesni. Dlhohrajúce platne: Čas odchádza z domu (1989), Homolová a Stivín (1991), Slovenské balady (1995) a Tvojej duši zahynúť nedám (2005)