27.03.2021 23:45
Literárna súťaž

Literárne Košice 2021

Knižnica pre mládež mesta Košice vyhlasuje XXVI. ročník literárnej súťaže v poézii a próze pre mladých začínajúcich autorov Literárne Košice.

Témy pre XXVI. ročník súťaže Literárne Košice:

• Najmilšie miesto na svete
• Môj dedko vypil elixír mladosti
• Čarovná kolobežka

Súťažné práce je potrebné odoslať do 27. marca 2021 na adresu sutazekniznica@gmail.com

Propozície súťaže

Výsledky súťaže knižnica slávnostne vyhlási v rámci osláv Deň mesta Košice 2020, 6. mája 2021 v pobočke LitPark v Kulturparku.
Víťazné práce budú zverejnené v printovej aj elektronickej podobe pod názvom Zborník ocenených prác 2021.

Odborná porota:
▪ prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
▪ Mgr. Markéta Andričíková, PhD. z Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
▪ doc. Mgr. et Mgr. Ján Gavura, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a
▪ PhDr. Peter Karpinský, PhD. z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.