31.08.2014
Podujatie

Literárny boom 2014

LITERÁRNY BOOM

Celoslovenská literárna súťaž v kategóriách poézia a próza bez vekoveho obmedzenia.

Vyhlasovatelia: Mestská knižnica v Dubnici nad Váhom a literárny klub Galaxia.

Roku 2014 sa koná 3. ročník súťaže Literárny boom

Uzávierka súťaže:  31. augusta 2014

 Súťaží sa bude v dvoch kategóriách – POÉZIA a PRÓZA – súťažiaci nie je limitovaný svojím vekom, témou ani žánrom. Jeden účastník môže poslať maximálne 2 príspevky do kategórie PRÓZA a 3 do kategórie POÉZIA, spolu v rozsahu maximálne 10 strán formátu A4, veľkosť písma dvanásť, riadkovanie 1. Príspevky nesmú byť ocenené v iných súťažiach.

 Príspevky môžete doniesť osobne alebo posielať na adresu:

 estská knižnica v Dubnici nad Váhom, Pionierska 396

018 41 Dubnica nad Váhom

 alebo mailom na literarny.boom@gmail.com

 Uzávierka súťaže je 31. augusta 2014. Dátum vyhodnotenia bude uverejnený na stránke www.kniznica.dubnica.eu, autori ocenených prác budú informovaní mailom alebo listom. Prípadné otázky zasielajte na uvedenú mailovú adresu.