30.06.2022 19:00
Rómerov dom, Zámočnícka 45, Bratislava
Podujatie

Literárny kvocient o knihách Vandala a Už iba prítomnosť

Júnové LQ - Literárny kvocient pozýva k diskusii o knihách Vandala a Už iba prítomnsoť.
Vo štvrtok 30.06. o 19:00 v Rómerovom dome v Bratislave.

Diskusný formát LQ - Literárny kvocient sa už od roku 2016 snaží byť naplnením dlhodobého volania po kritickej reflexii súčasnej literárnej tvorby na Slovensku. V centre každého vydania programu stoja vždy dve výrazné pôvodné literárne diela. Kritériom výberu je aktuálnosť titulu či miera jeho rezonancie v domácom kultúrnom prostredí.

JANA BEŇOVÁ: VANDALA
Kniha poviedok Vandala zachytáva rôzne formy vandalizmu vo vzťahoch. Jednotlivé témy a postavy sa znovu objavujú v odlišných situáciách a z pohľadu iného rozprávača. Tým vytvárajú symetrické geometrické obrazce charakteristické pre mandalu. Na rozdiel od nej však v prípade Vandaly spojenie štvorca a kruhu nevytvára harmóniu, ale napätie. Názov knihy je v skutočnosti odvodený od reklamného sloganu opakujúceho sa v jednej z poviedok – výkriku postavy, ktorá na brooklynskom moste predáva vodu. Eis vóter vandala. Ice water one dollar. Kniha vyšla vo vydavateľstve BRAK.

 
MAROŠ KRAJŇAK: UŽ IBA PRÍTOMNOSŤ
Najnovšia kniha sa usiluje vnoriť do nášho civilizačného kontextu. Poukazuje na večnú sociálnu determináciu – naše skutky sú predurčené konaním predkov, „poľudšťovanie vzorcov“ je naozaj pomalé, občas dokonca nepravdepodobné. Naivná viera, že človek sa stane zásadne lepším, je však nevyhnutná – vzdať sa jej je neprípustné.
Hlavní predstavitelia sú svedkami odhaľovania ich vzájomných vzťahov v zmysle banálneho „všetko so všetkým súvisí“, prípadne takéto vzťahy sami cielene vytvárajú. Kniha vyšla vo vydavateľstve Drewo a srd.
 
Podujatia podporuje hlavný partner Fond na podporu umenia a partneri Literárne informačné centrum a LITA, autorská spoločnosť.
Grafika: Barbara Kowalczuková