01.10.2013
Podujatie

Literárny Lučenec

LITERÁRNY LUČENEC

Celoštátna literárna súťaž v tvorbe poézie a prózy. Súťaží sa v troch vekových kategóriách: I. kategória: 5. – 9. ročník základných škôl a osemročných gymnázií, II. kategória: stredné školy, III. kategória: dospelí.

Vyhlasovatelia súťaže: Banskobystrický samosprávny kraj, Novohradská knižnica, Mesto Lučenec

V roku 2013 sa koná XVII. ročník súťaže

Uzávierka súťaže: 1. októbra 2013

Vyhlásenie výsledkov: 20. novembra 2013

http://www.nklc.sk/images/pdf/prop_litlc_2013.pdf