02.09.2013 17:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Literárny večer Od minulosti k prítomnosti

Literárne večery U červeného raka
Od minulosti k prítomnosti

Účinkujú: Viliam Jablonický, Milan Augustin a Ladislav Volko
Spojené s minivýstavou obrazov M. Augustina