23.02.2021 19:00
Online
Podujatie

LQ #38: Deti Hamelnu/Černozem

Diskusný formát LQ - Literárny kvocient sa už od roku 2016 snaží byť naplnením dlhodobého volania po kritickej reflexii súčasnej literárnej tvorby na Slovensku. V centre každého vydania programu stoja vždy dve výrazné pôvodné literárne diela. Kritériom výberu je aktuálnosť titulu či miera jeho rezonancie v domácom kultúrnom prostredí.
Februárové LQ - Literárny kvocient pozýva k diskusii o zbierkach básní Dominiky Moravčíkovej a Márii Ferenčuhovej.
Dominika Moravčíková: DETI HAMELNU
Víťazka súťaží Básne SK/CZ 2019 a Poviedka 2019, predstavuje obojživelný talent. Slovami predsedníčky poroty súťaže Básne SK/CZ Zofie Bałdygy je zjavné, že autorka je skvelá literárna pozorovateľka sveta a dokáže sa pozerať na svet nielen svojimi očami, ale aj očami iných bytostí.
Básnický debut autorky, pozoruhodnej spôsobom premýšľania a suverénnou prácou s textom.
Zbierka vyšla vo vydavateľstve Skalná ruža.
Mária Ferenčuhová: ČERNOZEM
Piata kniha básní Márie Ferenčuhovej je hypnotickou meditáciou o konci a prerode. Individuálny osud človeka sa v nej prepája s osudom vesmíru, mrazivo osobné a zároveň všobjímajúce obrazy intimity akoby presahovali samy seba a rozpínali sa do nekonečna. Černozem predstavuje znepokojivé básnické univerzum na pokraji kolapsu: je to fantastický svet, a možno realita.
Černozem bola vydaná vo vydavateľstve Vlna - urbánny splietací mág.
O podobnostiach i rozdieloch budú s moderátorom Petrom Darovcom diskutovať Eva Urbanová, Veronika Rácová a Radoslav Passia.
___
Podujatia podporuje hlavný partner Fond na podporu umenia a partneri Literárne informačné centrum, Bratislavský samosprávny kraj, Nadácia mesta Bratislava a LITA, autorská spoločnosť.