02.04.2019 18:00
Trvanie do: 02.04.2019
Bratislava
Podujatie

Odkazy: Hana Gregorová a ženské práva

Spisovateľka Hana Gregorová už pred vyše sto rokmi žiadala zrovnoprávniť slovenské ženy s mužmi, vytvoriť im vhodné podmienky pre vzdelávanie a tak podporiť ich verejné angažovanie. Odkazy sú kultúrno-vzdelávací formát, ktorý formou čítania a výkladu archívnych materiálov poukazuje na príklon slovenských spisovateľov a spisovateliek k humanitno-demokratickým hodnotám. Pokúša sa hľadať paralely a väzby medzi dobovými a súčasnými problémami Slovenska.

Program je doplnený o audiovizuálnu projekciu k téme 1. ČSR.

Prezentuje Mgr. Lukáš Krajčír, PhD., vedecký pracovník Slovenského historického ústavu Matice slovenskej. Absolvoval doktorandské štúdium na Katedre slovenských dejín FiF Univerzity Komenského v BA. Zaoberá sa českými a slovenskými dejinami 20. storočia.

Udalosť sa uskutoční v priestoroch A4 - priestor súčasnej kultúry.

vstup voľný