12.12.2007 17:00
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Petrovské Slovenky v literatúre a hudbe

Prezentácia tvorby slovenskej spisovateľky Viery Benkovej a hudobníčky Kvetoslavy Benkovej