20.11.2013 16:00
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Podujatie

Po stopách spomienok

Srdečne vás pozývame na podujatie

Po stopách spomienok

literárno-hudobné pásmo
pri príležitosti storočnice narodenia
poetky Štefánie Pártošovej
k jej životu a tvorbe

20. novembra 2013 (streda) o 16.00 hod.
sála Pohronského osvetového strediska Žiar nad Hronom

Slávnostný príhovor Prof. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.

BBSK - Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom
Odbočka Spolku slovenských spisovateľov v Banskej Bystrici
Informácie: POS, Duklianskych hrdinov 21,
96501 Žiar nad Hronom, t.č. 0905587339

grafická pozvánka