16.04.2014 13:00
Pedagogická fakulta Univerzity Komenského, ulica Šoltésovej 4, Bratislava
Podujatie

Prezentácia kníh o Konštantínovi a Metodovi v španielčine

Ústav filologických štúdií Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

Vás pozýva na prezentáciu kníh
 
En los orígenes de la literatura de los eslavos 
(Pri koreňoch slovanského písomníctva)
Las vidas de los santos Cirilo y Metodio 
(Život sv. Konštantína a Život sv. Metoda)
(Madrid, ediciones Xorki, 2014)
 
autorov Salustia Alvarada a Renáty Bojničanovej
 
Prezentácia sa uskutoční v stredu 16. apríla 2014 o 13:00
na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského,
ulica Šoltésovej 4, Bratislava
miestnosť Š-308 (3. poschodie vľavo)

Autorov a ich diela uvedú:
prof. PhDr. Mária Vajičková, CSc., riaditeľka Ústavu filologických štúdií
prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc., Ústav filologických štúdií

Do diskusie sú pozvaní:
PhDr. Viliam Turčány, CSc., autor prvého básnického prekladu Proglasu do slovenčiny
prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., FiF UK, autor najnovšieho básnického prekladu Proglasu do slovenčiny

O vlastných skúsenostiach pri prekladaní staroslovienskych literárnych pamiatok do španielčiny budú hovoriť:
doc. Dr. Salustio Alvarado, Univerzita Complutense v Madride
Mgr. Renáta Bojničanová, PhD., Ústav filologických štúdií

Pozvánka vo formáte pdf