25.01.2006 16:30
Klub slovenských spisovateľov, Laurinská 2, Bratislava
Podujatie

Prezentácia knihy J. Zambora Interpretácia a poetika

Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

v spolupráci s Klubom nezávislých spisovateľov

Vás pozýva

na prezentáciu knihy

Jána Zambora

Interpretácia a poetika

O poézii slovenských básnikov 20. storočia

v stredu 25. 1. 2006 o 16.30 hod.

v Klube spisovateľov na Laurinskej ulici v Bratislave.

Knihu predstavia literárni vedci

Vladimír Petrík

a

Zoltán Rédey

Tešíme sa na Vašu účasť