31.10.2013
KC Dunaj, Bratislava (Nedbalova 3)
Podujatie

Prezentácia knihy Margonálie

Prezentácia novej knihy esejí a textov Margonálie od hudobného estetika Júliusa Fujaka. Okrem nej predstaví aj rôzne audio a video ukážky z tvorby autorov, o ktorých píše + jedno vlastné hudobné prekvapenie na záver. Moderuje Ľubomír Pavelka (z ÚLUK FF UKF Nitra).

www.literarnyklub.sk