27.04.2008 17:30
Quo vadis na Hurbanovom námestí v Bratislave
Podujatie

Prezentácia knihy Zázraky, čo tým myslíte?

hosťom večera

je autor knihy

MUDr. Patrick Theillier

predseda overovacieho úradu v Lurdoch

zodpovedný za overovanie nevysvetliteľných

z á z r a č n ý c h

u z d r a v e n í

Vydavateľstvo LÚČ

Vás pozýva na

prezentáciu

knihy

Zázraky,

čo tým myslíte?

nedeľa 27. 4.

Quo vadis

o 17.30