08.11.2013 10:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia knižky Lúčne veršovačky

Prezentácia  knižnej novinky pre deti. Hostia: Svetlana Majchráková – autorka, Oksana Lukomska – ilustrátorka, Danuša Dragulová-Faktorová – vydavateľka.

Dátum a čas konania: 8. novembra 2013 o 10.00 hod.

Miesto konania: oddelenie pre deti Knižnice JF v Trnave

http://www.kniznicatrnava.sk/sk/kalendar-podujati/lucne-versovacky/