18.01.2007 17:30
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia knižnej novinky Mikuláša Jarábka

Epigramy a iné frivolnosti
Prezentácia knižnej novinky Mikuláša Jarábka za účasti autora a jeho priateľov Michala Mončeka, Mariána Mrvu, Petra Bonza Radványiho a vydavateľa.
čitáreň KJF v Trnave