22.01.2007 10:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Stretnutie detí s ilustrátorom Martinom Kellenbergerom

Ilustrácia je radosť
Stretnutie detí s ilustrátorom Martinom Kellenbergerom.
V spolupráci s mestom Trnava v cykle Kniha a trochu ešte viac
10.00 oddelenie pre deti KJF v Trnave
12.30 pobočka Vodáreň, ZŠ Atómová 1