03.04.2007 10:00
Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave
Podujatie

Prezentácia publikácie Hadrián Radváni Martin Branislav Tamaškovič

Trnavský samosprávny kraj

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave

Vás pozývajú na prezentáciu publikácie

Hadrián Radváni

Martin Branislav Tamaškovič

za účasti autora

Podujatie sa uskutoční

3. apríla 2007 o 10.00 hod.

v čitárni Knižnice Juraja Fándlyho na Rázusovej ul. č. 1