09.12.2008 10:00
Matica slovenská, Grösslingova 23 (Jozefínska knižnica Krajanského múzea MS), Bratislava
Podujatie

Prezentácia slovensko-anglického výberu z poézie Milana Rúfusa Niesť bremeno a spievať

MATICA  SLOVENSKÁ

Národný inštitút slovenského jazyka a literatúry,

Vydavateľstvo Matice slovenskej,

LITERÁRNE  INFORMAČNÉ  CENTRUM,

NEOGRAFIA, a. s.

 

Vás pozývajú

 

na privítanie reprezentačného slovensko-anglického výberu

z poézie Milana RÚFUSA

 

NIESŤ  BREMENO  A  SPIEVAŤ

To Bear the Burden and Sing

 

zostavil Viliam Marčok, preklad John Minahane, grafická úprava Peter Ďurík

 

Bratislava 9. decembra 2008 o 10.00 h

Matica slovenská, Grösslingova 23 (Jozefínska knižnica Krajanského múzea MS)