10.12.2008 20:00
A4-nultý priestor na Námestí SNP 12 v Bratislave
Podujatie

Scénické čítanie z románu Jany Beňovej Plán odprevádzania

L I T E R Á R N E   S O I R É E

 v stredu 10. decembra 2008 o 20. hodine
A4-nultý priestor, Nám. SNP 12, Bratislava

Jana Beňová:
Plán odprevádzania

Scénické čítanie z nového románu.
Účinkuje divadlo P.A.T.Aktivnagruppa