14.02.2007 11:00
Knižnica Filozofickej fakulty UK v Bratislave
Podujatie

Slávnostné otvorenie 3. ročníka projektu 100 kníh Tatrabanky

Tatra banka

v spolupráci s Literárnou a kultúrnou agentúrou L.C.A.

Vás srdečne pozýva na slávnostné otvorenie 3. ročníka projektu 100 kníh Tatrabanky

a besedu o súčasnej literatúre, o jej čítaní a tvorbe, na ktorej sa zúčastnia

spisovatelia

Pavol Rankov

Kornel Földvári

Oliver Bakoš

 

a vydavateľ pôvodnej literárnej tvorby

Koloman Kertész Bagala

 

Podujatie sa uskutoční v stredu 14. februára 2007 o 11.00 hodine

v Knižnici Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

na Múzejnej ulici 2 (3. posch. prístavby rektorátu) v Bratislave

Knižný dar odovzdá Elena Kašiarová,

zástupkyňa Tatra banky v Bratislave.

Slávnostné príhovory: Doc. Jaroslav Šušol, CSc. - prodekan FFUK
a PhDr. Daniela Gondová - predsedníčka Slovenskej asociácie knižníc