08.11.2022 18:00
priestor Pod knižnicou, Mestská knižnica, Klariská 16 v Bratislav
Podujatie

Spoznaj suseda: Rozprávajme sa o literatúre / UKRAJINA

Ganna Gnedkova je ukrajinská prekladateľka, spisovateľka, novinárka, literárna kritička. Vyštudovala Kyjivo-Mohyliansku Akadémiu a momentálne študuje na Viedenskej univerzite. Ganna je kurátorkou literárnych podujatí a zároveň organizátorkou stretnutí LiterAktiv vo Viedni. V roku 2020 získala rakúsku literárnu cenu Exil-Literaturpreis za svoj prvý text v nemčine, čo ju povzbudilo, aby pokračovala v písaní vlastných textov. Tento rok pripravila zborník ukrajinských esejí na tému vojny „Ukrajina, láska moja. Hlasy slobodného národa“, ktorý pripravuje na vydanie rakúske vydavateľstvo Passagen Verlag. Spolu s manželom preložili román ukrajinského spisovateľa V. Domontovyča „Dievča s medvedíkom“ pre vydavateľstvo Septime Verlag.
 
Na stretnutí sa porozprávame o Ganninej tvorbe, jej projektoch a novej antológii, ale aj o tom, ako hovoriť o literatúre svojej krajiny v zahraničí a ako zaujať zahraničných čitateľov novými menami. Na podujatí prvýkrát v slovenčine zaznie ukážka z autorkinej tvorby.
 
Podujatie je súčasťou projektu Čítajme súčasnú literatúru, ktorý podporil Bratislavský samosprávny kraj
 
....................................................................................
 
Ганна Гнедкова — українська перекладачка, письменниця, журналістка, літературна критикиня. Закінчила Києво-Могилянську Академію та навчається у Віденському університеті. Ганна є кураторкою літературних подій, а також організаторкою зустрічей ЛітерАктив у Відні. У 2020 році отримала австрійську літературну премію Exil-Literaturpreis за свій перший текст німецькою мовою, що підштовхнуло її писати далі власні тексти. Цього року вона підготувала збірку української есеїстики на тему війни «Україно, моя любове. Голоси вільної нації», яка готується до друку в австрійському видавництві Passagen Verlag, та переклала разом із чоловіком роман В. Домонтовича «Дівчина з ведмедиком» для видавництва Septime Verlag.
 
На зустрічі ми поговоримо про творчість Ганни, її проєкти та нову антологію. Спробуємо розібратися, як розповідати про літературу своєї країни за кордоном та як зацікавити іноземних читачів та читачок новими іменами.
 
Модеруватиме подію Міхал Гворецький.