27.08.2013 18:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Stretnutie s Viliamom Turčánym

Čítajme slovenskú literatúru
Prezentácie knižných noviniek za účasti autorov spojené s komornými koncertmi
Účinkujú: Alfréd Swan, Mária Schlosserová, Jana Horváthová
Romantická a Impresionistická pieseň:
Elena Dekánková (mezzosoprán),Juraj Purdeš (bas),Norbert Daniš (klavír)