19.09.2007 10:00
CC centrum Jiráskova ul. 3 v Bratislave
Podujatie

Stretnutie so spisovateľom Jozefom Pavlovičom

V rámci cyklu literárnych podujatí pre ZŠ a SŠ so svojou tvorbou vystúpi autor literatúry pre deti a mládež JOZEF PAVLOVIČ.

Pre prvý stupeň ZŠ.
(Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR)

Dátum konania: 19.09.2007

Čas:10:00

Miesto konania:

CC centrum
BRATISLAVA
Jiráskova ul. 3
851 01 Bratislava

Tel.: 02/6382 4390

http://www.kzp.sk