31.08.2017 18:00
Letná čitáreň U Červeného raka v Bratislave
Podujatie

Tamara Archlebová - Knihy v mojej rodine

Kritička výtvarného umenia,  prekladateľka a spisovateľka Tamara Archlebová porozpráva o knihách spisovateľov v jej rodine a prečíta úryvky z autobiografického románu jej zosnulej matky Oľgy Gály Lőrinczovej Nemý vták, zo zbierka básní zosnulého bývalého manžela Vladimíra Archleba Račiansky výber a z vlastnej knihy Ako Ruth odišla do jazera a iné sny (2010).

Hudobný sprievod:  Katka Feldeková (spev), Richard Šimurka (elektr. klavír).