04.04.2023 15:45
Krajská štátna knižnica Ľ. Štúra vo Zvolene
Podujatie

Uvedenie novej knihy Jozefa Bilyho

V Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra - kultúrnej inštitúcii Banskobystrického samosprávneho kraja, sa 4. apríla 2023 o 15.45 hod. uskutoční slávnostné uvedenie novej knižky Jozefa Bilyho Afórdiziaká.

Jozef Bily študoval na Strednej všeobecnovzdelávacej škole vo Vranove nad Topľou, kde v roku 1964 maturoval, potom študoval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Po štúdiách pôsobil ako učiteľ na Vojenskej leteckej škole v Prešove.  Od roku 1972 pôsobil ako stredoškolský učiteľ na Gymnáziu Ľ. Štúra vo Zvolene a v rokoch 1990 - 2007 ako jeho riaditeľ. V literárnej práci sa sústreďuje na satirickú poéziu, humoresky a verše pre deti. Popri textoch uverejnených v tlači a v rozhlase, niektoré práce vydal samostatne aj knižne. Rečňovanky pre deti Je dobre žirafe (1990) a satirické epigramy, aforizmy a básne: Čierne na bielom (1998), A prečo nie (2001), Drobničky XXL (2003), Inobranie (2006), Ihly v kope múzy (2007), Tak sa z hory ozýva (2011), Pachute politiky (2015), Viac ako jedna báseň (2016), Pachute politiky mínus (2017), Od Adama po žinčicu (2018), Moje dcéry, počítač a ja (2019).  V roku 2022 známy Zvolenčan uviedol do sveta literatúry a medzi čitateľov až tri knižky: Pachute politiky na druhú(2020), Od žinčice po Adama(2021), Všetky cesty vedú do rýmu(2022). Tentoraz opäť v knižnici slávnostne predstaví knižku aforizmov Afórdiziaká (2023).