26.03.2008
Trvanie do: 31.03.2008
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná ulica 9
Podujatie

XII. Literárna Banská Bystrica 2008

XII. Literárna Banská Bystrica 2008

(venovaná pamiatke Mikuláša Kováča)
26. – 31. marca 2008


)
STREDA 26. 3.
 
14.00 Stretnutie so spisovateľmi - členmi Slovenského centra PEN
Juraj Kuniak, Ján Zambor, Erik Ondrejička
ŠVK – Literárne a hudobné múzeum, Lazovná 9,
expozícia Múzeum domov múz na 2. poschodí
 
18.00 Babské hry II. Moccad(r)ámy
Príjemné posedenie pri kávičke s Monodrámami našich dám, v ktorých zaznejú magické príbehy žien a ich mužov v rôznom veku, v rôznej koži
Scenár a réžia: Iveta Škripková
Hrajú: herečky BDNR a študentky herectva Akadémie umení v B. Bystrici
Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého 14, Teátrium
 
18.00 Caffé littéraire au Salon vert
Nechajte sa zviesť poeticko-scénickým dialógom Michela de Maulna s Albetom Marenčinom o jeho životnej púti. Scénické čítanie ukážok z tvorby A. Marenčina vo francúzskom a slovenskom jazyku. Organizuje Capalest a Alliance francaise.
Stredoslovenské múzeum, Nám. SNP č. 4
 
ŠTVRTOK 27. 3.
 
9.00 Kováčova Bystrica
3. ročník amatérskej umeleckej súťaže žiakov II. stupňa ZŠ a študentov stredných škôl v literárnej tvorbe a prednese poézie a prózy
ŠVK, Lazovná 9
 
16.00 Burza literárnych talentov
ŠVK, Lazovná 9
 
PIATOK 28. 3.
 
Podvečer s Andersenom v Bábkovom divadle na Rázcestí
16.00 - Iba baba, Ježibaby z Novej Baby – čítanie z kníh za účasti autorky Jany Juráňovej spojené s autogramiádou
17.30 - Bubácka rozprávka
Protistrašidelná rozprávka pre malých a veľkých, čo sa (ne)boja
18.30 - Strašidelník, čítanie z knižky Daniela Heviera a tvorivá dielňa s výrobou vlastných bubákov.
20.00 - Dievčatko so zápalkami
Známa rozprávka z pera H. Ch. Andersena so šťastným koncom
17.00 Noc s Andersenom , rozprávková noc v knižnici
Verejná knižnica Mikuláša Kováča
- pobočka Okružná ul.
- pobočka Karpatská ul.
- pobočka ZŠ Moskovská
 
NEDEĽA 30. 3.
 
16.00 Dievčatko so zápalkami
Bábkové divadlo na Rázcestí, Skuteckého ul.
 
PONDELOK 31. 3.
 
13.00 Prezentácia Vydavateľstva Spolku slovenských spisovateľov
UMB – Pedagogická fakulta, Ružová 13
 
16.00 Didier Kaminka: Osamelosť futbalového brankára
cyklus monodrám - divadlo jedného herca, účinkuje Daniel Výrostek
ŠVK - D44 , Lazovná ul. 9