Recenzia
04.03.2005

12 biblioglosár 2004

 

Biblioglosár

Imrich Ruisel: Inteligencia a myslenie

Bratislava, Ikar 2004

Vynikajúca monografia popredného slovenského odborníka v kognitívnych vedách rúca tradičné mýty o výsostnom postavení IQ ako ukazovateľa schopností človeka. Ruisel dokazuje, že dnešná spoločnosť nepotrebuje ani tak ľudí s vysokou abstraktnou inteligenciou, ako skôr s jedinečnou morálnou inteligenciou, citlivých analytikov univerzálnych problémov ľudstva, ktorí chápu, že nie je v poriadku, aby jedni umierali na prejedanie a nedostatok pohybu a iní od hladu a úmornej nadľudskej práce. Autor verí, že ľudia s takouto morálnou a sociálnou inteligenciou sú nádejou pre nás všetkých. My zasa veríme, že vydavateľstvo Ikar aj v budúcnosti siahne po podobných odborných a vysoko hodnotných tituloch.

Pavol Lukáč: Dejiny a zahraničná politika v strednej Európe

Bratislava, Kalligram 2004

Vybrané články a štúdie predčasne zosnulého mladého historika a politológa ukazujú jeho široký záber analytického záujmu. Nikto nemohol tušiť, že touto knižkou si autor píše svoj opus magnus. Ústredným motívom bádania Pavla Lukáča je hľadanie tradície nášho zahraničnopolitického myslenia a konania. Z rozhovorov s ním viem, ako veľmi mu táto otázka ležala na srdci, ako veľmi si želal vidieť na Slovensku politika formátu Helmuta Schmidta. On, ktorý svojím založením ani zďaleka nebol sociálny demokrat... Lukáčova práca je zároveň cennou reflexiou slovenskej zahraničnej politiky deväťdesiatych rokov a mapovaním integračných snáh v stredoeurópskom priestore. Aktuálny zostáva autorov apel na definovanie nášho miesta v Európe a volanie po hlbšej diskusii našich politických elít.

-ech-

Oskár Čepan: Literárnoteoretické state

Bratislava, Veda – vydavateľstvo SAV 2003

Štvrtý zväzok výberu z diela známeho literárneho vedca Oskára Čepana (1925–1992) tvorí takmer dve desiatky štúdií, ktoré obsahujú jeho štrukturálne a semiotické prieniky do všeobecných otázok (napr. Univerzálie a literárna tvorba) i jednotlivých problémových oblastí (napr. K typológii literárnych smerov) literatúry. Knižka vhodná najmä pre vysokoškolákov, literátov a vedcov.

-rm-