Recenzia
04.03.2005

4 biblioglosár 2005

Biblioglosár

Ako veci fungujú

Bratislava, Ikar 2004

  Objavná knižka pre náročnejšieho detského čitateľa predstavuje vlastne výber základných vedeckých poznatkov v popularizačnom podaní. Sprievodca svetom prvotných zákonitostí, ktorými sa svet riadi až po najmodernejšie teórie, je doplnený 60 rukolapnými dôkazmi, že tieto veci naozaj fungujú. Tieto pokusy si môže urobiť každé dieťa. Knižka využíva kľúčové vedecké objavy, ktoré oslovujú každú generáciu a ponúka vzrušujúce detaily o zákulisí bádania. Preto sa z nej môže stať aj prvá príručka malého výskumníka, ak má trpezlivých a žičlivých rodičov, možno sa rozhodne pre vedeckú dráhu...

-ech-

Ján Dekan: Rozbité ilúzie

Bratislava, Vydavateľstvo Spolku slovenských spisovateľov 2004

  Tretia zbierka básní zástupcu najstaršej generácie autorov, vedca a historika, znovu vyjadruje jeho prístup k literatúre ako k oblasti reflexívneho sebavyjadrenia nekorigovaného aktuálnymi vývinovými pohybmi v poézii. Pre Jána Dekana sú básne osobným priestorom, ktorý sa však neredukuje na privátne témy, práve naopak, zachytáva všeobecné otázky života, človeka, vzťahov a morálky. Na druhej strane, možno práve preto v nich nezostalo miesto pre rozvitie individuality a jemnejšieho významového plánu. Veď konštatovania o tom, že svedomie ľudstva zlyhalo a okolo nás je pesimizmus, utrpenie, smrť a rozbité ilúzie, zaznievajú trebárs každý večer v správach. Ak chce byť takýto obsah umením, mal by preklenúť prah nezáujmu, osloviť výrazovou osobitosťou, obraznou sviežosťou, myšlienkovou apelatívnosťou a rozmernosťou. Inak to ľudia prejdú ako podvody, vraždy, počty obetí atď. v spomínaných správach. Zbierka Rozbité ilúzie nemá v sebe túto silu, jej viazané a eufonicky bohaté verše, často neodôvodnene „useknuté“ na jedno-dve slová (napr. „Osamelí / bežci / vlastnou / vôľou / nútiac / nohy / do cieľa“ (s. 10), predstavujú bohumilú zanietenosť autora pre dobro.

Slovenské špeciality

Bratislava, Foxi 2004

  Knižka vznikala na základe receptov, ktoré do Ženského magazínu poslali najmä gazdinky, ale i gazdovia celého Slovenska a sústredila sa na tradičné regionálne jedlá. Vytvorila sa tak svojrázna gurmánska mapa – jej vrchy, doliny, luhy a háje v podobe polievok, jedál zo zemiakov, zeleninových a mäsových jedál až po zákusky a koláče v svojej kuchyni „zdolal“ František Janata, prezident Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov. Malebné kraje našej dedovizne sú už svojimi názvami na zjedenie: Máčanka, Klzáky, Stiskanice, Úhrabky, Maskaľ, Šúlance...

-rm-