Recenzia
08.12.2010

Ako písať príbehy, básne, referáty, reportáže, listy, e-maily... a iné - Anne Faundezová, Wes Magee, Celia Warrenová

Anne Faundezová, Wes Magee, Celia Warrenová

Dá sa naučiť písať? Túto otázku si niekedy kladú ľudia, ak počujú napríklad o kurzoch tvorivého písania alebo o príručkách a návodoch, ako formulovať myšlienky, aby okrem obsahu dodržiavali aj isté formálne a estetické princípy. Možno si ju niektorí položia pri pohľade na túto knižku, ktorá sľubuje malým čitateľom, že ich poučí o tom, ako sa zhostiť úlohy napísať nielen básne či poviedky, ale aj takzvané vecné texty, ako reportáž, životopis, referát, úradný alebo osobný list, e-mail...

Knižka je koncipovaná tak, aby priniesla základné informácie o charakteristických znakoch jednotlivých druhov textov, ale zároveň aby ponúkla návody, ako ich čo najlepšie napísať a aby si čitatelia formou „aktivít“ mohli aj preskúšať a overiť získané poznatky a rady v cvičných úlohách.

V prvej – „literárnej“ časti autorky ponúkajú prehľad známejších i menej známych prozaických a poetických žánrov. Vysvetľujú, ako písať poviedku, príbeh, ako získavať námet a rozvíjať nápady, ako budovať dej, ako splietať fakty s fikciami, aké mená vymýšľať pre postavy príbehu), ale informujú aj o rôznych druhoch príbehov od historických, cez vedecko-fantastické, dobrodružné a mysteriózne až po komiksy... Táto časť objasňuje aj rôzne druhy básní (od epických a dramatických básní cez sonety po limericky či haiku, pravidlá rýmu a rytmu, ako aj voľný verš, metafory, prirovnania atď. Sympatické je, že hoci ide o preloženú publikáciu, naši čitatelia sa v knižke stretnú aj s tvorbou slovenských a českých básnikov, takže si rozšíria obzor o domácej literatúre.

Druhá časť knihy poskytuje rady, ako štylizovať listy adresované inštitúciám, neznámym ľuďom, ale aj priateľom či rodine. Zábavnou formou sa detskí čitatelia dozvedia, ako sa má správne písať životopis alebo ako postupovať pri písaní recenzie knihy, projektov na rôzne témy či športovej reportáže, navyše aj to, akú formu má mať e-mailová korešpondencia. V závere tejto časti je dokonca návod na niekoľko spôsobov šifrovania správ a listov. Na konci každej časti je zaradené prehľadné zhrnutie základných princípov a rád, ako postupovať pri písaní jednotlivých druhov textov. Knižka obsahuje taktiež slovník použitých cudzích slov, ako aj vecný register, ktorý pomôže ľahšie a rýchlejšie sa orientovať v textoch.

Knižka s nápaditou grafickou úpravou je dobrou pomôckou nielen v škole, ale aj v praktickom živote. Iste poteší aj pod vianočným stromčekom.