Recenzia
26.01.2011

Bratislavské kaviarne a viechy - Peter Salner - Na septembrové potulky

Na septembrové potulky

Peter Salner

Bratislavské kaviarne a viechy

Bratislava, Marenčin PT 2010

Druhé vydanie tejto publikácie v pomerne krátkom čase (prvé vyd. 2006) a údaj v tiráži, že niektoré texty, hoci trochu v inej podobe, obsahovala už kniha Taká bola Bratislava (1991), svedčia o tom, že spoločenské dejiny sú príťažlivou časťou histórie. Na hodinách dejepisu v škole nikdy nezvýšil čas priblížiť popri zlomových historických udalostiach aj celkom bežné radosti a starosti ,,obyčajných“ ľudí, ktoré vlastne napĺňali ich životy. K príjemným stránkam života Bratislavčanov od polovice 18. storočia patrilo aj posedenie pri poháriku vína, piva či šálke kávy. Autor túto časť histórie mesta, ktorá mu dodávala nenapodobiteľnú atmosféru, približuje okrem vyčerpávajúceho textu aj prostredníctvom dobových fotografií pohostinských zariadení, letákov a plagátov. Tieto magické miesta spoločenských stretnutí neposkytovali len pohostenie, ale aj noviny, možnosť zahrať si šach, biliard, karty a predovšetkým zábavu – od tancovačiek po chýrne plesy. Ak chcete spoznať históriu nášho hlavného mesta z tejto stránky, pošlite nám do redakcie kupón Vydavateľstva Marenčin PT z 11. strany do 29. septembra, aby sme vás zaradili do súťaže o túto zaujímavú publikáciu.